Switch Language

Η Green Motion και το περιβάλλον

Η Greenmotion αναγνωρίζει την περιβαλλοντική της ευθύνη

Η Green Motion αναγνωρίζει ότι οι καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες, έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Στόχος μας είναι η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω της ορθής διαχείρισης και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές στο μέτρο του δυνατού. Στην  Green Motion εργαζόμαστε ώστε για να συμπεριλάβουμε τις περιβαλλοντικές επιλογές στις επιχειρηματικές μας αποφάσεις και να υιοθετήσουμε πράσινες εναλλακτικές λύσεις, όπου αυτό είναι δυνατό, στην έδρα μας, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο το διεθνές μας δίκτυο.

Καθώς και, για να προσφέρουμε οικολογικές υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, έχουμε επικεντρωθεί στη διασφάλιση ότι οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησής μας έχουν τη μικρότερη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον.

Σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας, φιλοδοξούμε να:

  • συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλες τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, κώδικες πρακτικής και τους κανονισμούς
  • Προλαμβάνουμε την ρύπανση στη γη, τον αέρα και το νερό
  • Μειώνουμε την κατανάλωση νερού και ενέργειας
  • Ελαχιστοποιήσουμε τα απόβλητα και να αυξήσουμε την ανακύκλωση, στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των αποβλήτων μας
  • Χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και βιώσιμα υλικά στην κατασκευή  των γραφείων μας σε όλο μας δίκτυο
  • Εμπλέκουμε ενεργά τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες στην υλοποίηση των στόχων μας
  • Προωθούμε  περιβαλλοντικά υπεύθυνες αγορές

Πώς τα πάμε;

Στις τοποθεσίες ενοικίασης - όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, καθώς και στη λειτουργία ενός πλήρως φιλικού προς το περιβάλλον στόλου ενοικίασης οχημάτων, κάθε τοποθεσία υποστηρίζει και υιοθετεί τη δική μας περιβαλλοντική πολιτική.

Παραγωγή Ενέργειας

Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Green Motion εγκαθιστά παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υποστηρίζεται είτε από ανεμογεννήτρια είτε από τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας. Πριν το άνοιγμα μίας τοποθεσίας ενοικίασης οχημάτων από την Green Motion, γίνεται πλήρης αξιολόγηση ώστε γίνουν κατανοητές οι απαιτήσεις ισχύος οι οποίες, με τη σειρά τους, επιτρέπουν στην Green Motion να εξασφαλίσει τον καλύτερο τρόπο για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο, για τις τοποθεσίες ενοικίασης της Green Motion,  να λαμβάνουν τροφοδοσία (ή εναλλακτικά θέρμανση) μέσω του εθνικού δικτύου. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι υποχρεωτική απαίτηση, για τις τοποθεσίες ενοικίασης, να χρησιμοποιούν και να επιλέγουν τους πάροχους ηλεκτρικής ενέργειας βάσει των «πράσινων» διαπιστευτηρίων τους.

Φωτισμός

Κάθε τοποθεσία ενοικίασης της Green Motion διαθέτει μονάδες χαμηλής ενέργειας φωτισμού και εμμένει στη χρήση των λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εγκατάσταση των παθητικών αισθητήρων που ανάβουν και σβήνουν τα φώτα (ανάλογα με τον συγκεκριμένο χώρο που φωτίζουν και τη χρήση του), συνιστάται.

Δάπεδα

Ως μέρος της εγκατάστασης της κάθε τοποθεσίας ενοικίασης της Green Motion, χρησιμοποιούνται φιλικά προς το περιβάλλον υλικά δαπέδων .

Υλικά Κατασκευή καταστημάτων

Όπου είναι δυνατό, όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή καταστημάτων της κάθε τοποθεσίας ενοικίασης της Green Motion, προέρχονται από  προμηθευτές που  χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά ή προϊόντα από  βιώσιμες / ανανεώσιμες πηγές.

Προσωπική υγιεινή και περιποίηση

Κάθε τοποθεσία ενοικίασης της Green Motion χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα / φιλικά προς το περιβάλλον είδη προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, συμπεριλαμβανομένων ρολών χαρτιού και αντιβακτηριδιακά σαπούνια χεριών.

Χρήση  χάρτου

Είναι κατανοητό ότι μπορεί να απαιτείται η χρήση του χαρτιού για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της κάθε τοποθεσίας ενοικίασης.  Κάθε υποκατάστημα της Green Motion όμως, ενθαρρύνεται σε “paper free”   περιβάλλον,  όπου αυτό είναι δυνατόν.

Γραφική  Ύλη

Κάθε τοποθεσία ενοικίασης χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα χαρτικά και υλικά που παρέχονται  μέσω του τμήματος marketing της Green Motion. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών και γραφικής ύλης επεκτείνεται σε αντικείμενα όπως φακέλους και φωτοτυπικό χαρτί.

Ζώνες Ανακύκλωσης

Κάθε τοποθεσία ενοικίασης της Green Motion είναι εφοδιασμένη με ένα σύνολο ειδικών κάδων ανακύκλωσης που υποχρεούται να τους χρησιμοποιεί με τον σωστό τρόπο, διασφαλίζοντας ότι τα τυχόν απόβλητα που συλλέγονται, διατίθενται μέσω των κατάλληλων καναλιών.

Απορρίμματα  πελατών

Κάθε τοποθεσία ενοικίασης της Green Motion παρέχει στους πελάτες μια σακούλα συλλογής απορριμμάτων (που περιέχεται σε κάθε όχημα). Οι πελάτες ενοικίασης οχημάτων ενθαρρύνονται να τακτοποιήσουν τα απόβλητα μέσα στη σακούλα συλλογής και να την παραδώσουν στο υποκατάστημα για ανακύκλωση κατά την παύση της ενοικίασης.

Valeting

Κάθε τοποθεσία ενοικίασης της Green Motion χρησιμοποιεί εγκεκριμένες, φιλικές προς το περιβάλλον χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των οχημάτων.

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη των στόχων που περιέχονται σε αυτή την πολιτική.

Καθώς προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες μας, χαιρετίζουμε οποιαδήποτε πρόταση που θα είχατε για κάθε τομέα της επιχείρησής μας. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση της Green Motion για το περιβάλλον ή θα θέλατε να κάνετε οποιαδήποτε πρόταση, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας στο +30 210 6022300 ή εναλλακτικά στείλτε μας email στο info@greenmotion.gr